Bình phun chất chữa cháy SBK Hochiki là một mặt hàng ức chế “xanh” lửa

Bình phun chữa cháy phát điện FireNET Xtinguish là một sản phẩm ức chế "xanh" lửa thú vị and mới cho những ứng dụng tổng ngập úng hoặc setup bất kỳ nơi một hệ thống chữa cháy là thiết yếu để bảo đảm an toàn nội dung của một không gian. FireNET Xtinguish là không ô nhiễm, với sự suy giảm ozone zero và mục tiêu nóng lên trái đất. Nó sử dụng một hợp chất rắn phun mù hình thành để dập tắt đám cháy bằng cách ức chế các phản ứng hóa học trong chuỗi lửa tự, phá vỡ những phản ứng hóa học của lửa sạch & kết quả.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-hochiki-thuong-hieu-uy-tin-nhat-hien-nay/

trong những khi đang đc rất uy lực, việc setup hệ thống FireNET Xtinguish là không biến chứng và bảo trì là tối thiểu. FireNET Xtinguish and HCVR-3 cho ra đời báo cháy phối kết hợp để tạo thành một chiêu bài chữa cháy hoàn chỉnh cho văn phòng, trung tâm dữ liệu, những phòng máy chủ, nhà kho, lưu trữ, những ngân hàng, biến áp / phòng điện, and nhiều hơn nữa.

 ==>> Tham khảo: http://pcccchcn.vn/nhung-dieu-ban-can-biet-ve-he-thong-bao-chay-khong-day-ata/

• UL 2775 niêm yết so với Class A, B, C cháy

• thân thiết môi trường thiên nhiên (Green Label)

• Có sẵn trong 10 quy mô

• EPA liệt kê

• UL cuộc sống thường ngày dịch vụ niêm yết = 10 năm

• đơn giản cài đặt, không cần đường ống hoặc áp chai

• gia hạn tối thiểu

• yêu cầu khoảng không cho tới bây giờ ít hơn so với cùng 1 khối hệ thống điều áp chai loại điển hình nổi bật

• Làm sạch tối thiểu về bài đăng lửa

• bình yên để xử lý

• Lắp đặt khung bao hàm cho cả những quy mô

• thích hợp với lửa điều khiển báo động Pane HCVR-3 Releasing

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Categories: Tin Tức Tổng Hợp