Chồng vét túi 100 đôla mua hoa tặng vợ ốm liệt giường

Ông Troy, 86 giai đoạn và bà Corky, hơn 82 giai đoạn, ở Oklahoma, Mỹ, cưới rau tốt 61 năm.

Theo tờ USAToday, cơn bất chợt gục tháng 11/2016 khiến bà Corby nếu nằm liệt giường liệt chiếu. Bà hiện giờ sống trong suốt vin dưỡng lão đặng danh thiếp thầy thuốc đơn thể coi sóc, sửa bệnh.

Đây là thời kì xa rau lâu nhất trong suốt cuộc núm mức hai ông bà. Vì cũng giai đoạn cao bởi núm ông Troy ít có dịp tới thăm vợ trui. Vì núm, ngày 14/2 lỡ qua, ông quyết định cho bà đơn huê quà đặc biệt.

Ông hở sử dụng 100 đô la chung cuộc trong suốt túi đặng mua cho vợ hoa và thông phong bay. Ông thậm chí đang ca cho vợ bài ca bà thương tình thú vị, dù nếu cầu mong lãi tự miếng giấy.

Xúc hễ trước tình cảm mức chất, bà Corky sa nước mắt, và chung cuộc mở cười trước sự đáng thương tình mức ông Troy.

Video nào là tới nay hở tốt san sớt rộng rãi và thừa nhận tốt quán chục ngàn bận like và bận bình luận bộc bạch sự xúc hễ trớt tình ái mức ông bà.

Mộc Miên

Categories: Tin Tức Tổng Hợp