DANH MỤC trang phục CẦN sở hữu CHO ngành LUYỆN KIM :

1/ căng thẳng chịu nhiệt

-Găng tay chống cháy, bao tay chịu nhiệt : loại vải làm trong khoảng sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy

phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ nóng

chảy cao vẫn không làm cho tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được phục vụ ngành nghề phòng cháy chữa cháy ,

các đơn vị quản lý công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn nhân tiện, hóa chất…

sản phẩm chịu được nhiệt độ lên đến 1.500 độ C.

2/ găng tay phòng sạch

-Ống tay chống cháy, chịu nhiệt : loại vải khiến từ sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy

phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ nóng

chảy cao vẫn ko làm tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được chuyên dụng cho lĩnh vực phòng cháy chữa cháy ,

các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn nhân tiện, hóa chất…

sản phẩm chịu được nhiệt độ lên tới một.500 độ C.

3/ Bọc giầy chịu nhiệt

-Bao bọc giầy chống cháy chịu nhiệt : chất liệu vải khiến trong khoảng sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy
phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ nóng
chảy cao vẫn ko khiến cho tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được chuyên dụng cho lĩnh vực phòng cháy chữa cháy ,
các đơn vị quản lý công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn một thể, hóa chất…
sản phẩm chịu được nhiệt độ lên tới một.500 độ C.
4/Áo khoác chịu nhiệt
-Áo khoác chống cháy chịu nhiệt : áo tay dài, mang dây kéo tới cổ may kiểu khoác rộng để dễ thao tác lúc
làm cho việc. : kích thước dài một,2m đến gối .
loại vải làm cho trong khoảng sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy
phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ nóng
chảy cao vẫn ko làm cho tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được phục vụ ngành phòng cháy chữa cháy ,
các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn tiện, hóa chất…
sản phẩm chịu được nhiệt độ lên đến một.500 độ C.

5/ Quần chịu nhiệt
-Quần áo chống cháy, xống áo chịu nhiệt : loại vải làm từ sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy,
phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ hot
chảy cao vẫn ko khiến cho tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được chuyên dụng cho ngành phòng cháy chữa cháy
, các cấp công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn tiện thể, hóa chất…
sản phẩm chịu được nhiệt độ lên đến 1.500 độ C.

6/ Nón trùm đầu chịu nhiệt
– Mũ trùm đầu chống cháy, mũ trùm đầu chịu nhiệt : chất liệu vải làm trong khoảng sợi tổng hợp tráng nhôm
chống cháy, phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu,
ở nhiệt độ hot chảy cao vẫn ko làm cho tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được dùng cho lĩnh vực phòng

cháy chữa cháy , các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí,
hàn nhân tiện, hóa chất… sản phẩm chịu được nhiệt độ lên tới một.500 độ C.

ngoài ra còn có các sảm phẩm đi kèm như :
1/ Yếm chịu nhiệt ko tay 1,2m
-Yếm chống cháy, chịu nhiệt : kích thước dài 1,2m tới gối .
loại vải làm trong khoảng sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy
phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ nóng
chảy cao vẫn không làm cho tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được phục vụ lĩnh vực phòng cháy chữa cháy ,
các đơn vị quản lý công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn nhân tiện, hóa chất…
sản phẩm chịu được nhiệt độ lên tới một.500 độ C.

2/ Yếm chịu nhiệt không tay 1,4m

-Yếm chống cháy, chịu nhiệt : kích thước dài một,4m tới mắc cá chân

chất liệu vải làm trong khoảng sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy
phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ nóng
chảy cao vẫn ko làm cho tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được dùng cho lĩnh vực phòng cháy chữa cháy ,
các cấp công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn luôn thể, hóa chất…
sản phẩm chịu được nhiệt độ lên đến một.500 độ C.

3/Yếm chịu nhiệt mang tay 1,2m hở lưng
-Yếm chống cháy, chịu nhiệt mang tay : kích thước dài 1,2m tới gối .
chất liệu vải làm trong khoảng sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy
phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ nóng
chảy cao vẫn ko khiến tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được dùng cho lĩnh vực phòng cháy chữa cháy ,
các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn tiện thể, hóa chất…
sản phẩm chịu được nhiệt độ lên tới một.500 độ C.

4/Yếm chịu nhiệt với tay một,4m hở lưng

-Yếm chống cháy, chịu nhiệt sở hữu tay : kích thước dài một,4m tới gối .
chất liệu vải khiến cho trong khoảng sợi tổng hợp tráng nhôm chống cháy
phản xạ lại nguồn nhiệt, ngăn bức xạ nhiệt, chống ăn mòn, chống hóa chất, chống dầu, ở nhiệt độ nóng
chảy cao vẫn ko làm cho tan chảy vải chịu nhiệt. Sản phẩm được chuyên dụng cho ngành phòng cháy chữa cháy ,
các đơn vị quản lý công nghiệp nặng như luyện kim, cơ khí, xi măng, sắt thép, gia công cơ khí, hàn luôn thể, hóa chất…
sản phẩm chịu được nhiệt độ lên tới 1.500 độ C.

======>>>> Điện thoại tốt nhất: http://baoholaodongdonganh.com/gang-tay-phong-sach-phu-ngon-pu-99

Nguồn: Tổng hợp

Categories: Tin Tức Tổng Hợp