những lưu ý đặc trưng khi làm bài thi tổ hợp

trong năm này là năm đầu tiên tổ chức các bài thi tổ hợp. Vậy làm như thế nào để triển khai bài thi tổ hợp KHTN and KHXH đạt hiệu quả cao nhất. tiếp sau đây là hướng dẫn của Bộ GD&ĐT khi àm bài thi tổ hợp, sỹ tử cần xem xét.
=====>>> Xem thêm: Cần tìm gia sư giỏi cho con ở Hà Nội :  https://giasuviet.net.vn/

 

sỹ tử bỏ bài thi tổ hợp đã đăng ký coi như bỏ thi xuất sắc nghiệp

5 bài thi THPT tổ quốc gồm: Bài KHTN gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học; Bài KHXH gồm lịch sử vẻ vang, Địa lí, Giáo dục công (dân so với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT); tổ hợp những môn lịch sử dân tộc, Địa lí (đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

xem xét mã đề thi trước lúc làm bài

trong những buổi thi bài thi tổ hợp, sỹ tử sẽ khiến bài thi theo từng môn phần tử với thứ tự xác định.

Bài thi KHTN theo trình tự các môn thành phần: Vật lí à Hóa học à Sinh học.

Bài thi KHXH theo trình tự những môn thành phần: lịch sử à Địa lí à Giáo dục công dân (đối với thí sinh THPT); lịch sử vẻ vang à Địa lí (đối với sỹ tử học chương trình GDTX).

sỹ tử làm những bài thi KHTX/KHXH bên trên cùng một phiếu replay trắc nghiệm (TLTN).

Khi dự thi môn bộ phận trước tiên, thí sinh cần để ý ghi đủ thông báo bên trên phiếu TLTN, đặc biệt là các thông báo về số báo danh, mã đề thi.

đặc trưng, sỹ tử cần lưu ý các môn thi phần tử trong một bài thi tổ hợp phải có cùng một mã đề thi. Do đó, thí sinh cần chú ý kiểm tra mã đề thi trước khi làm bài.

thí sinh sẽ phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài so với môn thi phần tử để kế tiếp thi môn phần tử tiếp theo (ví dụ thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp môn Vật lý trước khi nhận đề thi môn Hóa học; nộp lại đề thi, giấy nháp môn Hóa học trước khi nhận đề thi môn Sinh học).

như vậy, sỹ tử không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi thành phần ở đầu cuối của chính bản thân mình (ví dụ sỹ tử không phải nộp lại đề thi, giấy nháp môn bộ phận sau cùng là Sinh học).

sỹ tử cũng không hẳn nộp đề thi, giấy nháp đối với các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Bỏ bài thi tổ hợp đã đăng ký sẽ không còn đc xét tốt nghiệp

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí Bộ Giáo dục and huấn luyện và đào tạo chú ý với thí sinh, không đc xét giỏi nghiệp nếu bỏ không thi bài thi tổ hợp đã đăng ký tuyển sinh.

Quy chế thi THPT tổ quốc & xét công nhận tốt nghiệp THPT quy định: để xét công nhận tốt nghiệp THPT, sỹ tử phải thi 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn một trong các 2 bài thi tổ hợp Khoa học bỗng nhiên hoặc Khoa học Xã hội; sỹ tử rất có thể đăng ký tuyển sinh cả hai bài thi tổ hợp; điểm bài thi nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận xuất sắc nghiệp THPT.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, việc được cho phép sỹ tử đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp đó là khuyến khích những em học toàn diện và tổng thể hơn, làm cho thí sinh nhiều cơ hội trong xét công nhận giỏi nghiệp THPT & xét tuyển vào những trường đại học, Cao Đẳng.

cũng chính vì khi thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp các hội đồng thi phải chuẩn bị vừa đủ đề thi, phòng thi, cán bộ coi thi.

Do đó, nếu sỹ tử đăng ký bài thi tổ hợp nào thì phải dự thi hết các môn thành phần của bài thi tổ hợp đó; nếu như không dự thi sẽ được đánh giá là bỏ thi bài thi đã đăng ký để xét giỏi nghiệp & chính vì thế thí sinh sẽ không đc xét công nhận tốt nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

 

Categories: Tin Tức Tổng Hợp