Browsing: giá xe chevrolet colorafo

giá Colorado - khoảng nói đến mẫu xe bán tải, chắc hẳn ai cũng sẽ tưởng tượng nước Mỹ, nơi nhưng mà những cái bán tải thứ nhất thiết kế. thứ nhất là Ford vào năm 1913, sau đấy đến Dodge vào năm 1924 và mãi đến năm 1931, Chevrolet mới hơn cho cách các loại bán tải thứ 1. Trải qua bạn bè năm lịch sử, các hãng đều khổ sở chiếm hữu nhau bằng các thành phầm chiến lược…