Browsing: Xem bói

coi tử vi - Vạn vật đều mang linh, vậy thì sát sinh sẽ gây đề nghị tội nghiệp cực kì bự. Quả báo mà người sát sinh thưởng thức chịu là siêu gian truân. Trong Kinh điển Phật giáo Đại thừa, Đức Phật đã chỉ ra các loài vật đặc biệt nhưng mà nhân loại tuyệt đối không nên giết hại để ăn thịt. ấy là: voi, chó, ngựa, bò, rắn, sư tử, cọp, báo, gấu và linh cẩu. Rắn,…

xem bói - Người xưa vẫn với câu kể rằng: 'Có thờ với thiêng, chiếm hữu kiêng có lành'. Chúng mình ai cũng sở hữu lòng tin về 'linh hồn'không số nhiều thì ít, và sau đây là những điều cấm kỵ giúp bạn hạn chế khỏi việc 'dẫn bước' cho những 'hồn ma' xâm nhập vào ban đêm. vì vậy bạn yên cầu tuyệt đối nhớ kỹ và thực hiện các điều sau đây nhé! số 1. ko được mở…